IMG 0050Trzeci odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota od piątku, 21 września, jest już przejezdny. Budowa 1,4 km odcinka trasy kosztowała 53,8 mln zł, z czego ponad 44,8 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. Inwestycja do użytku przekazana zostanie trzy miesiące przed pierwotnym terminem jej zakończenia.

 

- Jest to kolejna inwestycja zrealizowana dzięki środkom unijnym, która może służyć mieszkańcom całego regionu – mówił y Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

- To jest ta inwestycja, która łączy wszystkich rudzian. Przypomnę, że budowę pierwszego odcinka trasy rozpoczął jeszcze mój poprzednik, były prezydent Andrzej Stania, kolejne dwa odcinki zrealizowano już za mojej kadencji – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic. - Usprawni ona i przyspieszy teraz przejazd przez centralną część naszego miasta – tłumaczy prezydent miasta.

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km, od ul. Bukowej do ul. Kokota, rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Do jego budowy wykorzystano ok. 1 mln ton ziemi oraz kruszywa. Natomiast przy budowie nowego wiaduktu nad ul. Kokota wykorzystano 2 tys. m3 betonu i ponad 200 ton stali. Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmowały też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę ok. 400 m odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego. Wybudowany został również wiadukt, którym trasa N-S przebiega nad ulicą Kokota. Wykonano także sieć kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji powstało również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonano bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowane zostały też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidowały z budową drogi. Przeprowadzone zostały także nasadzenia drzew i krzewów.

Ważnym elementem nowej inwestycji w Rudzie Śląskiej jest tablica interaktywna, która zamontowana została nad pasami jezdni nowego odcinka tuż przed wiaduktem. Co ciekawe, drogowcy podczas budowy trasy N-S przeprowadzili nietypową operację przeniesienia ponad 70-tonowego żelbetowego schronu sprzed II wojny światowej, który kolidował z budowaną drogą.

IMG 0061IMG 0065IMG 9938

 

 

 

 

 

 

Po oddaniu do użytku trzeciego odcinka trasy N-S, do zrealizowania całości trasy - na odcinku od DTŚ do autostrady A4 -pozostanie ostatni etap. Chodzi o odcinek od ul. Kokota do zjazdu na autostradę. Jego długość wyniesie 1,7 km. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł drogowy z ul. Bielszowicką. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie z ul. 1 Maja. Miasto posiada już dokumentację projektową tego odcinka, a jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Szacunkowa ich wartość wynosi ok. 185 mln zł. Również i na ten etap budowy trasy N-S miasto pozyskało fundusze europejskie. W tym przypadku chodzi o 110 mln zł.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. – Do budowy czterech odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 82 mln zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.