obw skawJuż wkrótce kierowcy będą mogli przejechać całą obwodnicą Skawiny – do użytku zostanie oddany kolejny jej fragment, czyli odcinek od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej 953.

 

- Budowa obwodnicy Skawiny pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, skróci czasu przejazdu oraz zwiększy komfort podróży. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, a przedsiębiorcy zyskają większą dostępność do terenów inwestycyjnych - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Koszt wykonania tego fragmentu obwodnicy to ponad 42 mln zł, z czego ponad 31 mln zł stanowić będą środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

- Dokończenie budowy obwodnicy Skawiny jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez samorząd województwa. Ma ono niebagatelne znaczenie nie tylko dla wszystkich mieszkańców gminy Skawina, ale również całego regionu. Warto podkreślić, że budowa obwodnicy jest możliwa dzięki współpracy pomiędzy wieloma instytucjami i samorządami. Dziękuję za dotychczas wykonaną pracę i mam nadzieję, że już niebawem wszyscy będziemy mogli korzystać z tej trasy - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

- Inwestycje infrastrukturalne, które realizujemy w całym naszym regionie nie byłyby możliwe gdyby nie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki wsparciu unijnemu budujemy obwodnice miast, a także poprawiamy jakość dróg wojewódzkich. Z roku na rok po Małopolsce jeździ się coraz lepiej - mówi marszałek Witold Kozłowski.

- 8 listopada 2019 roku weszliśmy w następną już fazę domykania obwodnicy Skawiny. Z wielką satysfakcją wydałem wtedy decyzję o zezwoleniu na realizację jej kolejnego odcinka. Decyzja ta była swego rodzaju „zielonym światłem” dla tej inwestycji, tym bardziej że „ZRID” ten miał rygor natychmiastowej wykonalności. Kolejny odcinek obwodnicy to krok do urzeczywistnienia tego, o co od wielu lat zabiegają mieszkańcy Skawiny. Droga krajowa, która przebiega tuż obok rynku, przez niemalże sam środek miasta, generuje bowiem intensywny i uciążliwy ruch samochodowy. „ZRID” otworzył ostatnie drzwi do finalizacji następnego etapu znaczących zmian w infrastrukturze drogowej oraz organizacji ciągów komunikacyjnych w gminie Skawina. Mam nadzieję, że inwestycja zostanie szybko zrealizowana. Wszyscy na nią czekamy. To szansa na wzmocnienie potencjału Skawiny i ważna część układu infrastrukturalnego całego regionu - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Nowe ronda i ścieżka dla rowerów
Jak wynika z planów, ostatni odcinek obwodnicy Skawiny ma mieć 2,3 km długości. W ramach inwestycji między drogą krajową nr 44 a wojewódzką nr 953 zostaną wybudowane dwa wiadukty (w miejscu skrzyżowania z drogą gminną) i powstaną dwa ronda, a wzdłuż całej trasy wytyczona zostanie bezpieczna ścieżka rowerowa. Prace budowlane będzie prowadziła wyłoniona w przetargu firma Energopol sp. z o.o. Finalnie długość całej obwodnicy Skawiny, czyli od ul. Krakowskiej do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 953, będzie miała ponad 7 km długości.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.