lopata17 lipca oficjalnie rozpocznie się budowa obwodnicy Koszyc. Koszt inwestycji to ponad 19 mln zł. Obwodnica będzie miała ok. 1,5 km długości, rozpocznie się w miejscu skrzyżowania DW nr 768 z DK 79.

 

Koniec obwodnicy stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową. Zakres prac obejmuje budowę 900 m rowu drogowego, przebudowę wlotów do ronda na DK nr 79 i odcinka drogi powiatowej.

Konieczna będzie budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną trasę. Powstaną pobocza, chodniki w rejonie skrzyżowań, skrzyżowanie typu rondo dróg DW 768 i DK 79 oraz budowa czterowylotowego skrzyżowania projektowanej obwodnicy z DP 1282K.

Zakończenie budowy za około 1,5 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.