contentmap_plugin

edroga001Będzie jedną z najważniejszych i największych inwestycji drogowych realizowanych w Kielcach w ciągu kilku ostatnich lat. Pozwoli lepiej skomunikować północną część miasta, która dzięki prowadzonym przez Kielecki Park Technologiczny inwestycjom dynamicznie się rozwija. Chodzi o budowę przedłużenia ulicy Olszewskiego w kierunku północnym oraz wiaduktu nad torami.

 

Kluczowym elementem całej inwestycji, umożliwiającym skomunikowanie tej części miasta z ulicami Zagnańską i Witosa, będzie wiadukt poprowadzony nad torami linii kolejowej nr 8. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie bardzo skomplikowana, bo budowa prowadzona będzie bez wyłączenia ruchu kolejowego. Poza tym wiadukt będzie największym tego typu obiektem inżynierskim w mieście, liczącym około 200 metrów długości.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 85% dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Polska Wschodnia, projektu pn. „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. Koszt to około 30 mln złotych, z czego 24 mln to koszt samych robót budowlanych.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.