contentmap_plugin

Chrapka 2W tym tygodniu rozpoczyna się przebudowa placu Chrapka. To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. W marcu 2019 roku to stwierdzenie będzie już tylko wspomnieniem. Wtedy to przebudowane rondo zostanie oddane do użytku kierowcom.

 

Wykonawca pod koniec roku zaczął organizować zaplecze budowy. Na ulicy Warneńczyka zaczął magazynować materiał niezbędny do prac. Zostały tam ułożone szyny, które docelowo zostaną wbudowane w torowisko na palcu Chrapka.

Od najbliższego wtorku (20 lutego) rusza budowa kanalizacji deszczowej. – Będziemy budować kolektor - zapowiada Daniel Kurowski, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska. Główny front robót będzie skupiony w pasie zieleni ulicy Przy Kaszowniku. – Część prac będziemy wykonywać na rondzie Pokoju Toruńskiego. W związku z tym na wewnętrznym pasie ruchu mogą wystąpić utrudnienia. Będą to głównie przewężenia - dodaje Kurowski. Wykonawca apeluje o ostrożność i przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Wykonywanie kanalizacji zostało podzielone na etapy, tak by minimalizować utrudnienia w ruchu.

***

Plac bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu DK 15, DK 80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK 91, której przebieg jest alternatywą dla autostrady A1.

To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez miasto.

Inwestycja zakończy się 26 marca 2019 roku i kosztuje ponad 20 mln zł. Jest realizowana z unijnym dofinansowaniem.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.