contentmap_plugin

edroga113Rozpoczyna się realizacja kluczowej dla Lublina inwestycji drogowej, która połączy istniejącą ul. Bohaterów Monte Cassino z węzłem Sławin. Wartość prac, których wykonawcą będzie Budimex, to 87,5 mln zł. Projekt będzie realizowany z udziałem środków europejskich, jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2018 roku.

- Kształtujemy w Lublinie obwodowy układ drogowy, czyli system tak zwanych wewnętrznych ringów i ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem - powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. - Chcemy chronić centrum miasta przed nadmiernym ruchem samochodów i wyeliminować z tego rejonu przejazdy międzydzielnicowe. Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino pozwoli nam wyprowadzić ruch na węzeł Sławin z bardzo newralgicznego obszaru. Południowe dzielnice miasta charakteryzują się dziś największym natężeniem ruchu. O ile ta droga domyka ring od strony zachodniej, to kolejne przygotowywane przez nas zadanie, budowa połączenia ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską, będzie jego dopełnieniem od strony południowej.

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino między ul. Wojciechowską a węzłem Sławin na przedłużeniu al. Solidarności. Będzie to droga dwujezdniowa o długości 1,2 km biegnąca nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawią się także nowe chodniki i droga dla rowerów.

- Będę chciał, aby wykonawca od razu przystąpił do realizacji zadania. Zakres robót jest duży, natomiast czas jaki wyznacza nam umowa na dofinansowanie tego zadania nie pozwala na zwłokę. Newralgicznym miejscem będzie chociażby rejon ul. Nałęczowskiej, gdzie przewidziana jest budowa skrzyżowania dwupoziomowego z łącznicami pozwalającymi na ruch w każdej relacji – powiedział Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów.

Inwestycja realizowana jest jako "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowita wartość projektu to 110,6 mln zł. Dofinansowanie wynosi 81,1 mln zł co stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych.

Koncepcję oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino wykonało konsorcjum firm EKKOM i Drogmost.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.