edroga107Województwo zachodniopomorskie i Sławno razem sfinansują przebudowę drogi wojewódzkiej nr 205 w Sławnie. Całkowity koszt realizacji pierwszego etapu wynosi niespełna 12,8 mln zł.

- Modernizujemy infrastrukturę drogową w Sławnie. Dla lokalnej społeczności to ważny szlak komunikacyjny, a dla turystów to alternatywa dla S11. Zadania województwa zachodniopomorskiego związane z transportem to zdecydowanie największa pozycja w naszym budżecie po stronie wydatków. W najbliższych latach, tylko na drogi wojewódzkie, wydamy ponad pół miliarda złotych - powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Przejście przez Sławno jest pierwszym etapem przebudowy drogi 205 Sławno – Polanów. Zadanie jest całkowicie przygotowane do realizacji, posiada pełną dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Aktualnie, ZZDW w Koszalinie, który w imieniu samorządu województwa będzie realizować inwestycję, jest w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

W ramach zadania przebudowany zostanie blisko 2 km odcinek drogi wojewódzkiej 205 stanowiący przejście przez Sławno - od skrzyżowania z ul. Morską następnie wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcową, Koszalińską i Łączną do zjazdu na węzeł obwodnicy. Zakres robót budowlanych obejmował będzie m.in. wykonanie robót nawierzchniowych, remont mostu nad rzeką Moszczenica, budowę chodników, budowę zatok autobusowych i postojowych. Nakłady całkowite na realizację inwestycji w latach 2007-2017 szacowane są na około 12,8 mln zł. Dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewiduje się na poziomie 85%. Sławno będzie współfinansować inwestycję kwotą 3 mln zł dotacji celowej.

Droga wojewódzka nr 205 Darłowo – Bobolice, o długości 80,5 km, stanowi istotne dla województwa połączenie międzymiastowe, łączącą ze sobą wschodnie części powiatów koszalińskiego i sławieńskiego. Na drodze wojewódzkiej nr 205, wykonano już przebudowę 15-km odcinka Krupy – Sławno.

Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w ramach RPOWZ 2014-2020 przeznaczono środki w wysokości ponad 138 mln euro. Obecnie realizowane są dokumentacje projektowe dla 12 zadań, polegających na budowie lub przebudowie odcinków dróg wojewódzkich o długości około 147 kilometrów. Szacunkowe koszty realizacji tych zadań wynoszą około 428 mln zł. Województwo chce rozszerzenia listy inwestycji, w celu maksymalnego wykorzystania środków unijnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.