contentmap_plugin

lopataSprawne połączenie Oświęcimia z Krakowem i aglomeracją górnośląską, poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie korków w centrum miasta, dodatkowy most przez Wisłę - to tylko niektóre z korzyści jakie mieszkańcy i kierowcy odczują dzięki nowej obwodnicy Oświęcimia. 30 maja uroczyście rozpoczęto budowę tej potrzebnej drogi.

Nowa obwodnica to prawie 5 km trasy, która połączy drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzką 933. Południową granicę inwestycji wyznaczy rondo przy ul. Fabrycznej (DK 44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu, a północną ul. Krakowska w Chełmku (DW 933). Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł. 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Inwestycje drogowe to jeden z najważniejszych punktów polityki Zarządu Województwa Małopolskiego. Nasze konsekwentne działania widać w tym, jak systematycznie poprawia się stan techniczny dróg, czy w tempie w jakim powstają nowe obwodnice. W ciągu ostatnich 7 lat powstało ich aż 15. To rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, a kierowcom komfort i sprawniejsze połączenia. Podobnie będzie z obwodnicą Oświęcimia  – mówił marszałek marszałek Jacek Krupa.

Powstanie drogi wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszy korki w centrum miasta, ułatwi połączenie Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem. Zyskają także mieszkańcy, którzy odetchną od hałasu i ruchu samochodów przejeżdżających przez Oświęcim. Dzięki obwodnicy sprawniej dojedziemy także do Miejskiej Strefy Ekonomicznej. Poprawi się dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau oraz infrastruktury hotelarskiej i gastronomicznej. Obwodnica ma być gotowa do końca 2017 r. Za jej budowę odpowiada firma Banimex Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sprawne połączenie Oświęcimia z Krakowem i aglomeracją górnośląską, poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie korków w centrum

miasta, dodatkowy most przez Wisłę – to tylko niektóre z korzyści jakie mieszkańcy i kierowcy odczują dzięki nowej obwodnicy

Oświęcimia. 30 maja uroczyście rozpoczęto budowę tej potrzebnej drogi.

Nowa obwodnica to prawie 5 km trasy, która połączy drogę krajową nr 44 z drogą wojewódzką 933. Południową granicę inwestycji

wyznaczy rondo przy ul. Fabrycznej (DK 44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu, a północną ul. Krakowska w Chełmku (DW 933).

Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł. 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Inwestycje drogowe to jeden z najważniejszych punktów polityki Zarządu Województwa Małopolskiego. Nasze konsekwentne działania

widać w tym, jak systematycznie poprawia się stan techniczny dróg, czy w tempie w jakim powstają nowe obwodnice. W ciągu ostatnich 7

lat powstało ich aż 15. To rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, a kierowcom komfort i sprawniejsze połączenia.

Podobnie będzie z obwodnicą Oświęcimia  – mówił marszałek marszałek Jacek Krupa.

Powstanie drogi wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszy korki w centrum miasta, ułatwi połączenie

Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem. Zyskają także mieszkańcy, którzy odetchną od hałasu i ruchu samochodów przejeżdżających przez

Oświęcim. Dzięki obwodnicy sprawniej dojedziemy także do Miejskiej Strefy Ekonomicznej. Poprawi się dojazd do Państwowego Muzeum

Auschwitz - Birkenau oraz infrastruktury hotelarskiej i gastronomicznej. Obwodnica ma być gotowa do końca 2017 r. Za jej budowę

odpowiada firma Banimex Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.