contentmap_plugin

P8260887Kilka dni po wydaniu przez wojewodę mazowieckiego decyzji zezwalającej na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, wykonawca wdrożył zmiany w organizacji ruchu na lewej jezdni drogi krajowej nr 8. Na odcinku o długości ok. 4,4 km, pomiędzy Siestrzenią a Młochowem, jezdnia została zwężona do jednego pasa ruchu.

Zezwolenie dotyczy blisko 11,6 km odcinka drogi z miejscowości Przeszkoda do Paszkowa i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Projekt zakłada budowę m.in. węzłów drogowych Siestrzeń, Młochów i Nadarzyn, a także mostów przez rzeki Mrowna i Zimna Woda oraz dróg dojazdowych. Zadbano również o budowę urządzeń chroniących środowisko oraz system odwodnienia.

Wydany przez Wojewodę Mazowieckiego ZRID dotyczy drugiego zadania na trasie Radziejowice – Paszków. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą Intercor Sp. z o.o. Droga krajowa nr 8 znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Wrocław, Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.

W zakresie prac znalazły się: przebudowa istniejącej drogi do parametrów klasy „S” w technologii betonowej (2 jednie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas), budowa węzłów i obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, kładek dla pieszych), a także budowa urządzeń ochrony środowiska (ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, oznakowanie pionowe).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.