edroga808Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował 5 czerwca, że droga ekspresowa S10 relacji Bydgoszcz - Toruń będzie budowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Realizacja tej inwestycji w modelu PPP zakłada, że partner prywatny zaprojektuje i wybuduje drogę, a następnie będzie utrzymywał ją przez określony czas (np. 30 lat). W zmian strona publiczna zobowiąże się do wnoszenia cyklicznej opłaty za dostępność. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wynegocjowane pomiędzy stronami. Zastosowanie modelu PPP w tym przypadku nie wiąże się z wprowadzeniem opłat dla kierowców samochodów osobowych.

Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za realizację projektów na drogach krajowych, przeprowadzi szczegółowe analizy finansowe. Ich celem będzie przygotowanie dokumentacji do negocjacji z potencjalnymi partnerami.

Równocześnie zostaną przeprowadzone konsultacje z europejskim urzędem statystycznym EUROSTAT w celu wypracowania takiej struktury podziału zadań i ryzyk w inwestycjach, by zobowiązania strony publicznej nie były zaliczane do długu publicznego. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie długu publicznego jest warunkiem umożliwiającym wybór partnera i zawarcie umowy PPP.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że w modelu PPP zostaną zbudowane również następujące drogi ekspresowe:
- S6 obwodnica Metropolii Trójmiejskiej,
- S6 Koszalin – DK 6 (Bożepole Wielkie),
- S6 zachodnia obwodnica Szczecina.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.