edroga340Budowa w najbliższej perspektywie czasowej drogi ekspresowej S10 to inwestycja niezbędna dla prawidłowego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza dla spójności i integracji funkcjonalnej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. O realizację inwestycji będą wspólnie zabiegać marszałek Piotr Całbecki oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Droga ekspresowa S10 stanowi ważny fragment międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, łącząc województwo kujawsko-pomorskie, z jednej strony z zespołem portów handlowych w Szczecinie i Świnoujściu, a z drugiej strony, przez drogę ekspresową S7, ze stolicą państwa.

- Potrzeba budowy drogi S10 połączyła polityków w województwie kujawsko-pomorskim. Trzeba szukać więcej takich inwestycji i przedsięwzięć, które zwiększą siłę naszego województwa – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Budowa ekspresówki jest niezbędna na całym kujawsko-pomorskim odcinku. Odcinek łączący Bydgoszcz (węzeł Stryszek) z Toruniem (wraz z rozbudową węzła Czerniewice) stanowi strategiczne połączenie obu miast i obszarów między nimi. Obecnie Bydgoszcz z Toruniem połączona jest bardzo obciążoną ruchem ciężarowym drogą krajową nr 10 oraz przebiegającą w większości przez obszary zabudowane drogą krajową nr 80. Budowa trasy S10 oznacza również stworzenie dogodnego połączenia części województwa z autostradą A1.

- O ile przebieg bydgosko-toruńskiego odcinka drogi S10 nie wywołuje kontrowersji, o tyle koncepcja realizacji inwestycji na odcinku od Torunia do wschodniej granicy województwa jest problematyczna i wymaga analizy społecznej. Aktualnie planowany odcinek przebiega przez strefę intensywnej zabudowy i unikatowych obszarów leśnych. Chcąc ochronić ten obszar i uniknąć konfliktów proponujemy wyznaczyć przebieg drogi S10 w rejonie Lipna, a także Siarzewa, a więc w tym samym pasie wydzielonym z obszaru Natura 2000, co planowana zapora na Wiśle. Dzięki temu bardziej realna stanie się również budowa drugiego stopnia wodnego poniżej Włocławka – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Droga S10 została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, uwzględnia ją także Kontrakt Terytorialny. Kluczowe znaczenie tego połączenia podkreślają też zapisy Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.