edroga20416 października w Rzeszowie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, wspólnie z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem, podpisali aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego. Zmiany te odzwierciedlają zapisy zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych. Rząd zwiększył limit finansowy programu, dzięki czemu, szczególnie w Polsce Wschodniej, zrealizowana zostaną nowe odcinki dróg.

- Podkarpacie, makroregion Polski Wschodniej, długo czekał na taką decyzję polskiego rządu. Wreszcie wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy doczekali się takiej decyzji, która rzeczywiście wpłynie na rozwój gospodarczy Podkarpacia. Jestem zaszczycony, że mogę w imieniu polskiego rządu złożyć podpis pod tym dokumentem - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

W perspektywie do 2025 r. planowane jest zrealizowanie odcinka drogi ekspresowej S19 z Babicy do Barwinka (odcinek międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia), co poprawi bezpieczeństwo, jakość życia mieszkańców oraz zwiększy komfort podróżowania na terenie regionu. Zdecydowano również o realizacji w latach 2018-2021 budowy obwodnicy Łańcuta, na co zabezpieczono środki w wysokości ponad 97 mln zł. Te projekty znalazły się więc na liście podstawowej przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w aneksowanym Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

- Jesteśmy świadkami historycznego dnia dla Podkarpacia, dla Polski. Wiele lat starań, zabiegów, coś co wydawało się niemożliwe, dzisiaj staje się realne. To jest dzień szczególny, cieszę się, że mogę w tym wydarzeniu uczestniczyć – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej komisji ds. infrastruktury mówił, że ta część Polski i Europy zasługuje na ten korytarz jakim jest Via Carpathia. - Dziękujemy za ten odcinek do Barwinka, ale powinniśmy już myśleć o dalszym rozwoju tej drogi, która będzie miała absolutnie ważne znaczenie gospodarcze i turystyczne – mówił poseł Rzońca.

Kontrakt terytorialny to rodzaj umowy między rządem a samorządem, który wskazuje inwestycje do realizacji w regionie, które mają strategiczne znaczenie dla całego kraju. Kontrakt podpisano w grudniu w 2014 roku. Marszałek Władysław Ortyl negocjował wpisanie kluczowego odcinka S19 chociaż na listę rezerwową. Teraz droga z Barwinka do Babicy jest na liście podstawowej. Już w grudniu 2016 roku przyznano blisko 70 milionów na prace koncepcyjne tego odcinka, a wcześniej zabezpieczono finansowanie budowy fragmentu z Rzeszowa do Babicy. W czerwcu rząd RP podniósł limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zapisując na Via Carpathię 21 mld zł. Te kroki zapowiadały, że wkrótce zapali się zielone światło dla odcinka Babica-Barwinek.

W podpisanym aneksie znalazły się także dwie inne kwestie. Z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych przeniesiona została budowa obwodnicy Łańcuta oraz nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi (była DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869” (droga lotniskowa) na „Budowa DW 878 - od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869” – (etap I i II).

Zostały także podpisane listy intencyjne z przedstawicielami samorządów w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w województwie. Dotyczą one takich przedsięwzięć jak:
- „Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa”
- „Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73”
- „Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Ropczyce”
- „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28”

Debatowano też o perspektywach rozwoju sieci transportowych na Podkarpaciu, kluczowych przedsięwzięciach drogowych oraz o rozwoju infrastruktury kolejowej i lotniczej.

Źródło: MR, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.