edroga076Wojewoda podkarpacki podpisała decyzję o zezwoleniu na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Zdziary.

 

27 lutego podpisana została decyzja o zezwoleniu na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Zdziary. Tym samym w realizacji znajdują się już cztery z sześciu odcinków S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy z województwem lubelskim.

Świeżo zatwierdzona inwestycja obejmuje łącznie około 9,3 km dwujezdniowej, dwupasowej drogi z pasami awaryjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach zatwierdzonej inwestycji powstanie między innymi dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Bukowa I i Bukowa II), dwa mosty, dziewięć wiaduktów (w tym przejścia dla dużych i średnich zwierząt), piętnaście przepustów a także kładka dla pieszych. Ponadto w zakres zadania wchodzi budowa dodatkowych jezdni, budowa i przebudowa infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą, budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa odwodnienia drogi, budowa urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe). Koszt budowy tego odcinka wyniesie ok. 236 mln zł. Tym samym łączna długość odcinków z pozwoleniem na budowę wynosi 35,5 km.

W trakcie procedowania znajdują się ostatnie odcinki w kierunku województwa lubelskiego, a mianowicie odcinek Kamień – Sokołów Małopolski, natomiast w najbliższych dniach zostanie wydana kolejna – piąta już – decyzja ZRID dla odcinka Podgórze – Kamień.

Źródło: PUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.