494000km 7Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 oraz jej autostradowe przedłużenie do obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu A2 nie tylko pozwoli udrożnić ruch na osi wschód – zachód, ale również ułatwi komunikację łącząc dzielnice po obu brzegach Wisły. W realizacji jest blisko 35 km tej trasy, od ul. Puławskiej w Warszawie do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W przygotowaniu jest koncepcja programowa na dalsze 133 km do granicy z Białorusią.

 

S2 Południowa Obwodnica Warszawy

Realizację 18,5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska podzielono na trzy krótsze fragmenty. Pierwszy, o długości 4,6 km, to zadanie A, czyli odcinek przechodzący przez Ursynów z tunelem o długości ok. 2,3 km oraz z dwoma węzłami: Ursynów Zachód i Ursynów Wschód. Tunel przechodzi pod I linią metra, a prace przy jego budowie prowadzone są podczas normalnego funkcjonowania kolei podziemnej. Konstrukcję tunelu metra dodatkowo wzmocniono, a obecnie „wisi” on w powietrzu. Spod tunelu wybierana jest ziemia, a dwie jezdnie o szerokości ok. 14,5 metra (po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra) będą biegły kilka metrów poniżej. To w sumie prawie 20 m poniżej obecnej powierzchni gruntu. Tunel pod powierzchnię wchodzi między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego i trwa już tam wydobywanie gruntu spod stropu. Dodajmy, że wykonawca tego odcinka – firma Astaldi, wykonał już ok. 55 proc. stropu i 85 proc. ścian szczelinowych. Na końcu tunelu, przy wyjściu ze skarpy za ul. Nowoursynowską, trwa budowa węzła Ursynów Wschód.

Od węzła Przyczółkowa (na przecięciu z drogą wojewódzką prowadzącą do Góry Kalwarii) rozpoczyna się zadanie B, czyli odcinek o długości 6,5 km z mostem przez Wisłę do węzła Wał Miedzeszyński. Most będzie miał długość ok. 1,5 km i prawie 46 metrów szerokości (po cztery pasy ruchu w obu kierunkach, a z obu stron jeszcze ciągi pieszo-rowerowe. Wykonawca tego zadania, konsorcjum firm Gϋlermak oraz PBDiM, nasuwa od strony Wilanowa konstrukcję mostu (wykonano ok. 70 proc.), a od strony Wawra kończy budowę ustroju nośnego na nitce południowej za pomocą MSS (Movable Scaffolding System – ruchomy system rusztowań).

Za węzłem Wał Miedzeszyński rozpoczyna się zadanie C o długości ok. 7,5 km. Trasa przechodzi pod linią kolejową i ul. Patriotów, a na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego budowane są dwie estakady. Na całej długości trasa będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Wykonawca tej części obwodnicy, firma Warbud, w kwietniu zakończy budowę segmentów ustroju nośnego estakady nasuwanej na podpory (do wykonania pozostał ostatni z 13 segmentów).

Zaawansowanie na wszystkich zadaniach sięga od 50 do 60 proc. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2020 r. Łączny koszt realizacji tych trzech odcinków to blisko 4,3 mld zł, z czego koszt robót to ponad 2,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie prawie 1,7 mld zł.

A2 na wschód od Warszawy
Południowa Obwodnica Warszawy na węźle Lubelska przetnie drogę S17 w kierunku Lublina, a od węzła dalej na wschód będzie biegła jako autostrada. W realizacji są dwa odcinki o łącznej długości 14,8 km, które połączą się z autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Oba realizuje firma Polaqua i na całej trasie rosną obiekty inżynierskie oraz trwają prace ziemne. Łączny koszt realizacji obu odcinków to ok. 830 mln zł, z czego wartość robót budowlanych to blisko 540 mln. Unia Europejska w ramach POIiŚ zrefinansuje ok. 330 mln zł. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kw. 2020 r.

W przygotowaniu są koncepcje programowe na pozostałe 130 km trasy. W pierwszej kolejności powstanie koncepcja dla odcinka od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec (37,5 km), następnie od Siedlec do Białej Podlaskiej (63,5 km) oraz od Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km). Realizacja całej trasy planowana jest w formule "projektuj i buduj" w latach 2021-2024, a łączny koszt realizacji to ok. 6,2 mld zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.