edroga044GDDKiA oddała do użytkowania kolejny fragment drogi ekspresowej S3. Pomiędzy węzłami Zielona Góra Północ i Niedoradz, na odcinku o długości 13,3 km, dobudowano jezdnię po stronie wschodniej oraz wymieniono nawierzchnię na istniejącej. Koszt prac to 211 mln zł, w części współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Oprócz drugiej jezdni zbudowano układ dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowano trzy węzły (Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe, Niedoradz), zbudowano górne przejścia dla zwierząt, obiekty inżynierskie w ciągu trasy głównej (przechodzące nad drogą ekspresową powstały w układzie docelowym przy budowie pierwszej jezdni), urządzenia ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, wygrodzenie drogi ekspresowej).

Istotnym elementem, szczególnie dla mieszkańców Zielonej Góry, była budowa łącznika o długości ok. 1,5 km od węzła Zielona Góra Północ na S3 do ronda na drodze 282 (ul. Szosa Kisielińska) na wysokości Osiedla Pomorskiego we wschodniej części miasta. Koszt jego budowy pokryły po połowie Miasto Zielona Góra i GDDKiA, natomiast włączenie do drogi S3 sfinansowała GDDKiA, a budowę ronda na Szosie Kisielińskiej – miasto.

Jeszcze w tym roku planowany jest do oddania kierowcom ostatni fragment S3 w województwie lubuskim, na którym powstaje druga jezdnia, tj. od węzła Niedoradz do węzła Nowa Sól Południe o długości ponad 17 km. W drugiej połowie przyszłego roku planowane jest oddanie do ruchu budowany obecnie drugi most na Odrze w Cigacicach (powstaje w miejscu starego, z którego ruch przełożono na nowy obiekt w ciągu jezdni S3).

W ciągu ostatnich miesięcy udostępniliśmy już kierowcom ponad 100 km S3 w województwach lubuskim i dolnośląskim. Dalsze odcinki S3 będą powstawać sukcesywnie zarówno na północnym jak i południowym fragmencie drogi.

W ostatnich tygodniach podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków UE na realizację całego projektu łączącego drogą S3 autostradę A4 z południową granicą Polski. Co więcej, zgodnie z porozumiem podpisanym przez strony rządowe Polski i Czech, S3 po stronie czeskiej połączy się z autostradą D11.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.