budowa 06W postępowaniu na dokończenie robót na węźle Stęszew drogi ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn oraz na DK nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła do GDDKiA wpłynęła jedna oferta.

 

Ofertę złożyła firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia na kwotę 30,7 mln zł brutto (budżet zamawiającego to kwota 35,5 mln zł brutto). Prace podzielono na 2 etapy.

Etap I – wykonanie niezbędnych robót umożliwiających podłączenie węzła Stęszew do istniejącej drogi krajowej nr 32 wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB – termin realizacji - 60 dni od daty podpisania umowy.

Etap II – wykonanie wszystkich pozostałych robót objętych zamówieniem wraz ze skutecznym złożeniem wniosku do WINB – termin realizacji do 30.06.2020 r.

Złożona oferta zostanie sprawdzona pod kątem merytorycznym i jeśli spełni wymagania, możliwe będzie jej wybranie i zawarcie umowy.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.