20181031 121136Zakończyła się budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Radomicko – Kaczkowo. Fragment S5 na tym odcinku jest częścią drogi o znaczeniu międzynarodowym S5 relacji Nowe Marzy (A1) – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (granica państwa) i stanowi jednocześnie obwodnicę Leszna.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno. Celem realizacji tej inwestycji jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Inwestycję zrealizowała Mota-Engil Central Europe.

– Dołożyliśmy wielu starań, aby ten kontrakt zakończyć w jak najkrótszym czasie. Równolegle pracujemy bowiem na sąsiednim odcinku S5 Kościan-Radomicko, w którego budowę zostaną teraz zaangażowane dodatkowe siły - mówi Zbigniew Zajączkowski, prezes zarządu Mota-Engil Central Europe. - Dzięki tej inwestycji kierowcy w o wiele krótszym czasie będą mogli przejechać między dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Ponadto ominą Leszno od zachodu, a ruch tranzytowy przeniesiony zostanie poza miasto. Tym samym zwiększy się przepustowość trasy S5, która jest częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego E261.

W zakres prac przewidzianych kontraktem wchodziło wykonanie 2 jezdni o 2 pasach ruchu (docelowy przekrój to 2 jezdnie o trzech pasach ruchu + pas awaryjny: 3x3,5+2,5=13,0 m) oraz pasa dzielącego o szerokości 12 m, budowa dwóch węzłów drogowych „Leszno Zachów” i „Święciechowa”, obiektów inżynierskich (przejść dla zwierząt, wiaduktów, mostów, przepustów) w tym 16 obiektów mostowych i 58 przepustów drogowych. Ponadto wykonano budowę i przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury, a także budowę MOP I "Wilkowice Zachód" i MOP I "Wilkowice Wschód".

Roboty branżowe obejmowały m.in. przebudowę oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego), wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg, wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych, zieleni, ogrodzenia drogi.

Źródło: Mota-Engil Central Europe

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.