contentmap_plugin

S7 Nidzica Napierki pod ruchem fot Karol GlebockiW piątek, 23 czerwca, otwarty został prawie 23-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Napierki. Stanowi on kontynuację istniejącej już drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Nidzica.

W ramach inwestycji powstało ok. 22,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Powstały węzły drogowe - Nidzica Północ, Nidzica Południe, Powierż, Napierki.

Umowę na budowę podpisano 22 stycznia 2015 roku. Inwestycja została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne: I ( Nidzica Północ - Nidzica Południe o długości 9,1 km oraz II Nidzica Południe - Napierki o długości 13,6 km). Wykonawcą pierwszego zadania, o wartości 229,4 mln zł, był Strabag Sp. z o.o., a drugiego - Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. za kwotę 263,1 mln zł.

Odcinek Nidzica – Napierki był realizowany w ramach  projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek (S51) – Płońsk (S10)” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji, obejmujący oprócz robót budowlanych oraz koszty dokumentacji, wykupu gruntów, nadzoru wyniósł prawie 630 mln zł. Dofinansowanie z UE wyniosło ok. 296,2 mln zł.

***

Oddanie do ruchu odcinka Nidzica - Napierki to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już prawie 90 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km). W budowie znajdują się obecnie jeszcze 3 odcinki S7 o łącznej długości 29,8 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.