s7 grwoj skarzysko kamienna10 października podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej o długości 7,6 km Skarżysko Kamienna - granica województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Koszt przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycję zrealizuje firma Budimex SA.

Dzięki inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2020 r., droga krajowa nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości ok. 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa trasa będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej drogi. Działania zmierzające do ochrony środowiska zostały zrealizowane na zlecenie GDDKiA jeszcze przed podpisaniem umowy w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli przeplatka aurinia z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem w określonym czasie poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy ww. motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

Ten 7,5-km odcinek będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (docelowo 2x3 pasy), dwa węzły (Skarżysko Kamienna Północ i Zachód), dwa mosty, sześć wiaduktów, siedem przejść dla zwierząt, trzy ściany i cztery mury oporowe.

Znaczenie inwestycji:
- zakończenie przebudowy do klasy „S” całej drogi krajowej nr 7 na terenie województwa świętokrzyskiego (ok. 97 km),
- zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim (ok. 200 km),
- ominięcie Skarżyska Kamiennej,
- skrócenie czasu przejazdu,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno podróżujących S7 jak i mieszkańców Skarżyska Kamiennej,
- poprawa możliwości bezpiecznej migracji zwierząt przez drogę poprzez wygrodzenie drogi oraz wykonanie bezkolizyjnych przejść dla zwierząt małych i średnich.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.