contentmap_plugin

budowa 04Ośmiu wykonawców jest zainteresowanych budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Kosztorys inwestora wynosi 233,6 mln zł. Najniższa ze złożonych ofert to ok. 141,3 mln zł, a najwyższa to 267,9 mln zł. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w IV kwartale br.

Wszyscy wykonawcy zaproponowali skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji. Te czynniki stanowią w sumie 10 proc. kryterium oceny oferty, a pozostałe 90 proc. to cena.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów uwzględniając uzyskaną w styczniu br. modyfikację decyzji środowiskowej.

Jednojezdniowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie miała ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK 17 węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.