budowa 01Najkorzystniejszą ofertę na dokończenie budowy zachodniej obwodnicy Łodzi złożyła chińska firma Stecol Corporation. GDDKiA czeka na uprawomocnienie oferty i kontrolę uprzednią w Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Najkorzystniejszą ofertę na realizację drugiego odcinka drogi ekspresowej S14 (węzeł Łódź Teofilów - Słowik) wyłoniono spośród dziesięciu złożonych w łódzkim oddziale GDDKiA. Oferta chińskiej firmy Stecol Corporation wynosi nieco ponad 724,1 mln złotych. Najdroższa oferta opiewała na ponad miliard złotych. Jeśli nie wpłyną protesty i odwołania, oferta uprawomocni się w ciągu 10 dni. Następnie musi przejść przez kontrolę uprzednią w Urzędzie Zamówień Publicznych i po zwrocie dokumentów będzie można podpisać umowę z wykonawcą na budowę drugiego, ostatniego odcinka S14.

To trzecie postępowanie na drugi odcinek drogi ekspresowej S14.

Pierwsze postępowanie rozpoczęło się 2 października 2015 r. i zostało unieważnione 21 kwietnia 2017 r. z uwagi na fakt, że wszystkie oferty przekraczały kosztorys zamawiającego. Drugie postępowanie wszczęto 30 czerwca 2017 r., a unieważniono 19 listopada 2018 r. z powodu wycofania się ostatnich firm, które oceniły, że za oferowane wcześniej kwoty, nie są w stanie zrealizować inwestycji. Trzecie postępowanie wszczęto 30 stycznia br., a 10 lipca br. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.