contentmap_plugin

edroga1011775 mln złotych dofinansowania otrzyma Świnoujście na budowę stałego połączenia wysp Wolin i Uznam. Koszt całej inwestycji eksperci szacują na niemal 913 mln złotych. Brakujące 137 mln złotych miasto dołoży z własnego budżetu. Przewidywany termin zakończenia budowy tunelu pod Świną to przełom 2021 i 2022 roku.

- Na stałe połączenie mieszkańcy czekają od dziesiątek lat – mówił prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Mając zapewnienie o dofinansowaniu, rozpoczynamy ostatni etap, czyli wyłonienie wykonawcy i budowę tunelu. Wierzę, że najpóźniej za 5 lat, skończą się wreszcie kłopoty z przeprawą. Zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający nasze miasto, będą przejeżdżać tunelem.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakwalifikowało wniosek miasta o dofinansowanie budowy tunelu pod Świną kwotą w wysokości 85 procent szacowanych kosztów inwestycji. Decyzję CUPT o przyznaniu środków unijnych zatwierdzili również minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister rozwoju i finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki. Podpis wicepremiera ostatecznie zakończył proces decyzyjny w sprawie przyznania środków na tunel.

Janusz Żmurkiewicz przypomniał także kalendarium wydarzeń związanych z budową tunelu pod Świną:

Rok 2006: na wniosek ministra gospodarki morskiej Rafała Wiecheckiego, premier Jarosław Kaczyński zabezpieczył 2 mln złotych na opracowanie studium wykonalności inwestycji budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Wolin i Uznam.

Rok 2007: podpisanie porozumienia pomiędzy ministrem transportu Jerzym Polaczkiem, szefem GDDKiA Zbigniewem Kotlarkiem oraz prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem na rzecz budowy stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu.

Rok 2014: przyznanie przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza 4,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, niezbędnego do ubiegania się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych dla budowy stałego połączenie.

Rok 2016: podpisanie aneksu do porozumienia z 2007 r. na rzecz budowy stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu.

Inwestorem budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Wolin i Uznam będzie Świnoujście, a inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To ona prowadzi przetarg, który wyłoni wykonawcę tunelu w systemie zaprojektuj i zbuduj. To może potrwać do końca tego roku. Samo rozpoczęcie budowy planowane jest w przyszłym 2018 roku.

Prezydent zatrudnił pełnomocnika ds. budowy tunelu, który w imieniu miasta będzie sprawował nadzór nad inwestycją.

Przejazd tunelem będzie bezpłatny przez pierwsze 5 lat. Potem świnoujski samorząd, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie tunelu, podejmie decyzję, czy wprowadzić odpłatność, czy też dalej pozostawić darmowy przejazd.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.