kraweznikStan dróg, chodników i oświetlenia są od lat bolączką mieszkańców Nowej Huty. Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa program interwencyjny pn. „Nowa Huta Dziś!” miał być odpowiedzią na problem stanu infrastruktury komunalnej na terenie dzielnic nowohuckich: dziurawe lub zniszczone nawierzchnie dróg, klawiszujące chodniki czy zniszczone oświetlenie uliczne.

W trakcie prac nad budżetem na 2017 rok zaproponowano utworzenie programu „Nowa Huta Dziś!”. Program zakładał zgłaszanie przez mieszkańców wniosków o przeprowadzenie prac remontowych. Mieszkańcy zgłosili łącznie rekordową liczbę 472 projektów.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wycenił wszystkie zadania zgłoszone w dzielnicach: w Czyżynach potrzeba ponad 1,8 mln zł, w Mistrzejowicach - ponad milion zł, Bieńczycach ok. miliona zł, na Wzgórzach Krzesławickich - prawie 2,2 mln zł, a w dzielnicy Nowa Huta na realizację 87 zadań potrzeba aż 12,5 mln zł.

Jednak w programie zarezerwowano zaledwie 2 mln złotych. W wyniku podziału na realizację programu poszczególne dzielnice otrzymały do dyspozycji następujące kwoty: Czyżyny ok. 350 tys. zł, Mistrzejowice ponad 420 tys. zł, Bieńczyce ok. 360 tys. zł, Wzgórza Krzesławickie prawie 309 tys. zł, a Nowa Huta ponad 560 tys. zł.

Źródło: radny miasta Krakowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.