contentmap_plugin

edroga036Mieszkańcy Mierzęcic protestują przeciwko planowanemu połączeniu drogowemu terminalu cargo na lotnisku w Pyrzowicach z drogą ekspresową S1.

Droga o długości około 3,5 km ma zaczynać się na węźle S1 w Mierzęcicach. Ma służyć przede wszystkim pojazdom transportującym towary do otwartego niedawno nowoczesnego terminala cargo.

Mieszkańcy Mierzęcic obawiają się, że nowy odcinek może być przeciążony ruchem towarowym i wpłynie to negatywnie na ich poziom życia. Przez ich gminę przebiega DK 78, która jest alternatywą dla płatnej autostrady S1. Z krajówki może korzystać więcej kierowców chcących zaoszczędzić na kosztach transportu. Zdaniem społeczności lokalnej rozwiązaniem problemu może być budowa obwodnicy wokół Mierzęcic.

Droga łącząca S1 z terminalem cargo znalazła się w samorządowym Planie Rozbudowy Dróg. Zawiera on listę inwestycji do dofinansowania unijnego w drodze konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kazimierz Karolczak, członek zarządu województwa podkreślił, że istotne jest zorganizowanie szczegółowego spotkania w sprawie wyjaśnienia stanowisk, co do jej przebiegu.

Istotne też będzie uzyskanie, w ciągu najbliższych miesięcy przed ogłoszeniem konkursu na inwestycje drogowe, wiążącej opinii władz lokalnych w sprawie przyszłości tej inwestycji. Odpowiedzialny za realizację tego projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego. Szacowany koszt tej inwestycji to 65 mln zł, a oczekiwany poziom dofinansowania UE ok. 48 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.