contentmap_plugin

Pierwsza na świecie droga dla rowerów, która przekształca energię słoneczną w elektryczną, została oficjalnie otwarta 12 listopada br. w miejscowości  Krommenie w północnej Holandii (choć została oddana do użytku kilka tygodni wcześniej). SolaRoad jest rodzajem nawierzchni drogowej, która działa jak panel słoneczny.

Zaledwie 100-metrowy, pilotażowy odcinek drogi, składa się z gotowych modułów o wymiarach 2,5x3,5 metra. Zbudowano go używając krystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, ukrytych pod cienką, zaledwie 1-cm warstwą hartowanego szkła. Światło słoneczne padające na drogę zostaje wchłonięte przez ogniwa, które następnie przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. W przyszłości energia pochodząca z tego źródła będzie mogła być wykorzystana do zasilania oświetlenia ulicznego, systemów komunikacyjnych, samochodów elektrycznych, które po niej jeżdżą, a nawet pobliskich domów.

 

Ten pierwszy odcinek SolaRoad jest drogą dla rowerów w miejscowości Krommenie, wzdłuż drogi N203. W ciągu trzech najbliższych lat będzie poddawany wielu testom i pomiarom w celu dalszego rozwoju SolaRoad. Badacze muszą dowiedzieć się np.  jak droga będzie się sprawdzała w warunkach pozalaboratoryjnych i ile energii wyprodukuje. Wcześniej, w fazie testów, sprawdzano m.in. czy taka nawierzchnia spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem było to, że górna warstwa nawierzchni musiała być przezroczysta dla światła, a także w jak najmniejszym stopniu gromadzić brud i zanieczyszczenia, a jednocześnie ze względów bezpieczeństwa nie mogła być śliska. Teraz będzie można przekonać się o tym w praktyce, ponieważ będzie po niej przejeżdżać około 2 tys. rowerzystów dziennie.

- To może być przełom w dziedzinie zrównoważonego zaopatrzenia w energię – powiedział Sten de Wit z TNO.  – Zwłaszcza, jeśli uda się doprowadzić do tego, żeby droga sama wygenerowała energię do zasilenia pojazdów, które po niej jeżdżą.

{gallery}solaroad{/gallery}

Źródło: solaroad.nl

Fot. źródło: http://www.solaroad.nl/en/beeldbank/

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.