contentmap_plugin

excavators 800996 960 7205 marca GDDKiA w Białymstoku ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Impresa Pizzarotti z Włoch. Stało się tak po uzupełnieniu przez firmę danych dotyczących doświadczenia personelu wykonawcy, co nakazała w swoim wyroku Krajowa Izba Odwoławcza. Impresa Pizzarotti ma zaprojektować i zbudować odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, tj. zasadniczą część obwodnicy Łomży.

 

Po raz pierwszy ofertę włoskiej firmy wybrano 12 grudnia 2017 r. Najniższą cenę spośród 11 startujących podmiotów gospodarczych zaproponowała właśnie firma Impresa Pizzarotti - 442,8 mln zł (46 proc. ceny zamawiającego). Jednocześnie spełniając wymagane kryteria pozacenowe.

Wybór zakwestionowało inne konsorcjum – PORR S.A. wraz z Unibep S.A., które również startowało w tym przetargu, zarzucając szereg zaniechań przy wyborze oferty. Jednak 11 stycznia br. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok uwzględniający odwołanie jedynie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia personelu wykonawcy, przy czym nakazała GDDKiA dokonanie powtórnego badania i oceny oferty Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

5 marca, po uzyskaniu żądanych informacji, GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołania, od wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku odwołań i sprawnym przejściu procedury kontroli uprzedniej, podpisanie umowy możliwe będzie w drugiej połowie kwietnia.

Kluczowy fragment obwodnicy Łomży

Odcinek od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” ma ponad 13-kilometrów. To najważniejszy fragment przyszłej obwodnicy Łomży, z 1200-metrowym mostem nad Narwią Zaplanowany został jako dwujezdniowa droga ekspresowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z nawierzchnią z betonu cementowego. Przewidziano obciążenie 115 kN/oś, szerokość pasów ruchu 3,5 m, pasów awaryjnych 2,5 m, wreszcie pasa rozdziału o szerokości 5 m. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla całego zadania, a potem wykonanie inwestycji. Firma ma 31 miesięcy na realizację całego zadania (od daty zawarcia umowy), w tym 15 miesięcy na projektowanie z uzyskaniem decyzji ZRID i 16 miesięcy na roboty z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (nie wliczając okresów zimowych).

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.