edroga607Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o wsparcie na budowę, przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ponad 60 milionów złotych.

Inwestycje mogą dotyczyć dróg, węzłów i skrzyżowań, a także budowy infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego – zjazdów, zatok przystankowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, kładek i przejść podziemnych, a także wind. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego i może trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej.

To kolejny nabór wniosków, w ramach którego do pozyskania są środki na realizację inwestycji drogowych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbyły się już dwa konkursy: dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich oraz modernizacji tras lokalnych i powiatowych. Podzielono także środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Ruszają też wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich administrowanych przez samorządowe władze regionu. Przy udziale europejskich środków przebudujemy w sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych. Rozstrzygnęliśmy już przetarg na wykonawcę przebudowy piętnastokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do granicy województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.