DJI0125GDDKiA ponownie wybiera wykonawców 3 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim po odstąpieniu od pierwotnych umów. Przetargi będą dotyczyły odcinków od węzła Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina oraz pomiędzy Nowymi Marzami a węzłem Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo). Wznowienie prac miałoby nastąpić w marcu 2020 r.

 

Zaawansowanie robót dotychczasowych wykonawców:
- węzeł Nowe Marzy - węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) o długości 23,3 km.
Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 23,2 proc., a czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 87,5%.
Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 375 mln złotych, co stanowiło jedynie 63% wartości kosztorysu GDDKiA.

Podczas nienależytej realizacji robót, GDDKiA wysłała do wykonawcy 22 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.

- węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) - węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) o długości 2,4 km. Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9 proc., a zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 88,8%.
Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 410 mln złotych, co stanowiło jedynie 60% wartości kosztorysu GDDKiA.

- węzeł Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) - Szubin o długości 9,7 km.
Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 39 proc., a zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 96,4%.
Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 260 mln złotych, co stanowiło jedynie 61% wartości kosztorysu GDDKiA.

- węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) - węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn) o długości 14,7 km. Wykonawcą jest konsorcjum firm INTERCOR (lider) i TRAKCJA PRKiI (partner), a stan zaawansowania kontraktu wynosi około 75 proc.
Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych są na ukończeniu. W ramach tego odcinka budowane są dwa największe obiekty mostowe na S5. Jeden nad torami kolejowymi w rejonie Maksymilianowa, dla którego w bieżącym miesiącu planowane jest podniesienie konstrukcji stalowej do projektowanych rzędnych, a następnie jej scalenie. Drugi obiekt to most przez Brdę, na którym ustrój nośny pod jedną jezdnię jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie, a pod drugą jezdnię planuje się zakończenie betonowania jeszcze w sierpniu br.

DJI0140DJI0148 1

 

 

 

 

 

 

- węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota) o długości 13,5 km. Wykonawcą jest konsorcjum firm POLAQUA (lider) i DRAGADOS (partner). Stan zaawansowania kontraktu wynosi około 50 proc.
Roboty są rozciągnięte na wszystkich asortymentach: roboty ziemne, podbudowy z chudego betonu oraz nawierzchnia z betonu cementowego. Prace trwają również na wszystkich obiektach inżynierskich. Wykonawca koncentruje swoje prace również na węźle Bydgoszcz Zachód celem wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu i otwarcia tym samym nowych, kolejnych frontów robót na węźle.

- Szubin - węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) o długości 19,3 km. Wykonawcą jest konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI (lider) i INTERCOR (partner), a stan zaawansowania kontraktu wynosi ok. 60 proc. W tej chwili toczą się rozmowy pomiędzy stronami o usprawnieniu działań na omawianym odcinku.

- węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego o długości 25,1 km. Wykonawcą jest konsorcjum firm KOBYLARNIA (lider) i MIRBUD (partner). Stan zaawansowania kontraktu wynosi ponad 80 proc.
Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obecnie realizowana jest warstwa ścieralna na jezdniach głównych. Obiekty mostowe w większości są na ukończeniu, a na pozostałych obiektach trwają prace wykończeniowe.

Strategiczna S5
Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiegać będzie od zjazdu z autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.