lopataMiasto Szczecin szuka wykonawcy, które zajmie się remontem mostu nad Jeziorem Rusałka. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 10 września br.

 

Most wybudowany został w 1898 roku. W okresie ponad stuletniego użytkowania jego konstrukcja uległa częściowej degradacji. Prace remontowe mają na celu rewaloryzację mostu, dostosowanie do warunków technicznych umożliwiających jego dalsze bezpieczne użytkowanie oraz przywrócenie estetyki i dawnego wyglądu architektonicznego. Zgodnie z dokumentacją budowlaną wyłoniony wykonawca będzie musiał przeprowadzić m.in. remont fundamentów i przyczółków, sklepienia mostu, przegubów sklepienia, słupów konstrukcyjnych, płyty pomostu, wreszcie gzymsów, nawierzchni i balustrad.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 15 września 2020 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia 1 lutego 2020 r.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.