20180227 114033Kolejne przejście dla pieszych jest modernizowane w ramach toruńskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Azyl dla pieszych pojawił się na przejściu przy ulicy Poznańskiej, w okolicy starego cmentarza.

 

– Wysepka na środku jezdni została wybudowana w celu ułatwienia pieszym bezpiecznego przekraczania ulicy. Dzięki niej pieszy może przekraczać ją etapami - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. Wyspa utrudnia wyprzedzanie i zmusza do zmniejszenia prędkości przez kierujących. W Toruniu w ubiegłym roku zamontowano dwie wyspy azylu dla pieszych na ul. Legionów przy skrzyżowaniu z ul. św. Faustyny oraz na Wschodniej przy ul. Żwirowej.

Do zakończenia prac pozostało jeszcze wykonanie dojść do przejścia i obniżenie krawężników. Drogowcy podejmą prace, jak tylko poprawią się warunki atmosferyczne.

Program Poprawy Bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów jest realizowany przez nasze miasto od początku 2017 roku. Dlaczego piesi i rowerzyści? Na te grupy trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ nie mogą one liczyć na działanie pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Nie chroni ich karoseria. Są narażeni na bezpośrednie zetknięcie z pojazdem. Realizacja programu podzielona została na trzy etapy. W pierwszym z nich, którego realizacja przypadła na 2017 rok, postawiono na poprawę bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91.
W drugim etapie działania będą realizowane na drogach krajowych nr 15 i 80, drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu.
Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018-2019 i obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne.

Źródło: MZD w Toruniu

Komentarze  
WNJ
-1 #1 WNJ 2018-03-06 23:15
To nie jest azyl.
To jest jednolite przejście dla pieszych z szykanami obok przejścia. Może wprowadzać pieszych w śmiertelnie niebezpieczny błąd, że mają non stop pierwszeństwo !

Tylko sygnalizacja świetlna sterowana przez pieszego ma szansę poprawiać bezpieczeństwo pieszego - wszystko inne to ułuda.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.