20190130 131303Na przebudowywanej ulicy Łódzkiej drogowcy będą znowu pracowali nocą. Ma to związek z budową wiaduktu, na którym część prac musi być realizowana z wyłączeniem kursowania pociągów.

 

Prace nocne zostaną wznowione od przyszłego tygodnia. Drogowcy od godziny 24.00 do 4.00 rano będą demontować szalunki płyty nośnej obiektu, a więc tej płyty po której docelowo będzie odbywał się ruch pojazdów.

- Wszystkie prace są realizowane na obiekcie. Wykorzystujemy każdy moment dobrej pogody. Obecnie budujemy mury oporowe nowego wiaduktu, równolegle zasypujemy przyczółki - mówi Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia firmy PBDI S.A. Na wiadukcie wykonywana jest także izolacja. Podobnie na przyczółkach i murach oporowych. - Na obiekcie ułożyliśmy płytę nośną obiektu, na której w przyszłym tygodniu będziemy wykonywać izolację - dodaje Futro.

20190130 131310DSC 0441

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnim czasie wykonawca zamontował wszystkie elementy systemu ITS. Są to tablice informacji pasażerskiej oraz tablice informujące o warunkach atmosferycznych. Warto przypomnieć, że przebudowa ulicy Łódzkiej jest prowadzona na odcinku od Lipnowskiej do Zdrojowej. Wcześniej miasto wybudowało fragment od ul. Andersa do Lipnowskiej. Od ul. Lipnowskiej do Włocławskiej powstaje układ dwujezdniowy i 3-wlotowe rondo, natomiast od Włocławskiej do Zdrojowej została przebudowana istniejąca jezdnia. W ramach inwestycji powstaje cała infrastruktura towarzysząca: chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Zadanie obejmuje też budowę wiaduktów nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła. Do tej pory drogowcom udało się wybudować wiadukt północny. Zarówno nowy obiekt jak i jezdnia posiada pozwolenie na użytkowanie. Na wysokości skrzyżowania Łódzka-Włocławska gotowe jest rondo. Wykonano także dojazd do ul. Włocławskiej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.