IMG 20181119 115722Trwa realizacja projektu "Grębocin nad Strugą". Jego głównym celem jest uzupełnienie brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, na których w przyszłości powstaną obiekty przemysłowe i usługowe.

 

Inwestycja jest realizowana na atrakcyjnym terenie zlokalizowanym w doskonale skomunikowanej części miasta - przy ulicy Przelot, w odległości półtora kilometra od węzła autostradowego „Lubicz”. Obszar położony jest między drogą krajową nr 15 od strony zachodniej oraz drogą krajową nr 80 i drogą ekspresową S10 od strony wschodniej. W części wschodniej teren przylega do zrealizowanego kilka lat temu węzła Lubicz, położonego w ciągu autostrady A1. Tereny były dziewicze, dlatego trzeba było zacząć od tego co najważniejsze – wykonania instalacji. W ramach zadania budowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechniczne, a także kolejna, po ul. Przelot droga na tym obszarze wraz z chodnikiem i oświetleniem. Gotowe jest już pełne uzbrojenie podziemne oraz część oświetlenia drogowego, obecnie realizowane są roboty drogowe (konstrukcja jezdni). Prace potrwają do końca maja 2019 roku.

IMG 20181119 115527IMG 20181119 120024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***
• Całkowity koszt zadania - 2 443 473,13 PLN
• Dofinansowanie - 2 031 463,60 PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacją działań miasta w zakresie uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych miasta, których dynamiczny rozwój ma wpływ na atrakcyjność naszego miasta i szybki wzrost gospodarczy. W poprzednich latach, również przy udziale środków zewnętrznych, uzbrojono tereny inwestycyjne położone w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory. Na terenie po dawnej jednostce wojskowej, potocznie nazywanej JAR, dzięki uzbrojeniu terenu pod inwestycje w szybkim tempie powstała zabudowa jedno i wielorodzinna oraz pas pod usługi, handel i lekki przemysł. W ramach projektu wybudowano ul. Forteczną, odcinek ul. Strobanda i dobudowano odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z Forteczną do ul. Grudziądzkiej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.