contentmap_plugin

edroga001Drugi odcinek toruńskiej Trasy Średnicowej Północnej został otwarty. Obejmuje on fragment od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Generalnym wykonawcą była firma Skanska. Prace trwały 16 miesięcy, a wartość inwestycji wyniosła około 93 mln zł netto.

W ramach inwestycji wybudowany został 3-kilometrowy odcinek drogi (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwupasmową jezdnią, która biegnie na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej do włączenia w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie, którą została również przebudowana. Dla pieszych zostały wybudowane chodniki (4 km), a dla rowerzystów ponad 3,5 km dróg rowerowych. Na całym odcinku zostało zamontowane oświetlenie i nasadzona zieleń.

Największym obiektem na średnicówce jest estakada. Ma 454 metrów długości, od 9 do 14 metrów wysokości, a szerokość całkowita wynosi 18,6 m. Pozwala ona na bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi i nad ulicą Skłodowskiej-Curie. Do dyspozycji są trzy pasy ruchu, chodnik i ścieżka rowerowa.

Inwestycja objęła też budowę przepustu o eliptycznym kształcie, który został poprowadzony w nasypie estakady, na wysokości ul. Wschodniej i jest przeznaczony dla pieszych oraz rowerzystów. Konstrukcja ta ma 55 metrów długości, a jej światło jest dostosowane do skrajni pieszo-rowerowej
Na wysokości ul. Świętopełka powstała kładka dla pieszych – obiekt sugerowany przez mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy. Obiekt wyposażony jest w klatki schodowe i pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje oświetlenie kładki – moduły LED zintegrowane z balustradami.

W ramach inwestycji przebudowane zostały także 3 skrzyżowania: z ul. Dworcową, z ul. Bolesława Chrobrego i z ul. M. Skłodowskiej-Curie, a także torowisko tramwajowe w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie. Zastosowano też tzw. "cichą nawierzchnię".

Nowo wybudowaną trasę wyposażono w elementy ochrony środowiska, tj. ok. 2 km płotków zapobiegających wchodzeniu płazów na jezdnię, 2 przepusty dla zwierząt, ponad 1290 metrów ekranów akustycznych wzdłuż osiedli i ogródków działkowych.

Trasa Średnicowa stanowi część głównego szkieletu układu drogowego miasta Torunia na kierunku wschód-zachód. Nowo wybudowany odcinek połączył ul. Grudziądzką z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Etap II Trasy Średnicowej scalił fragment zrealizowany w I etapie na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska.

- Toruń musi mieć połączenie pomiędzy wschodnimi a zachodnimi osiedlami. II etap Trasy Średnicowej Północnej powstał po to, by podróżowało się sprawniej i lepiej. Także rowerami, bo wzdłuż trasy jest piękna droga rowerowa – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Dzięki temu będziemy mogli przejechać od ul. M. Skłodowskiej-Curie aż do ul. Chełmińskiej jedną, równa trasą drogową.

II etap Trasy Średnicowej Północnej to alternatywa dla dróg krajowych 80 i 91 przebiegających przez miasto.

Źródło: Skanska, MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.