contentmap_plugin

WP 20171212 08 42 02 ProTrwają przygotowania do przebudowy placu Chrapka. Choć zgodnie z przyjętym harmonogramem początek robót zaplanowany jest na styczeń 2018 roku, to już na plac budowy zwożony jest materiał. Wczoraj dotarł transport szyn.

 

– Dostarczono nam 83 szyny. Każda z nich ma 18 metrów długości. W sumie odebraliśmy 89 ton materiału o łącznej długości 1494 metrów - mówi Daniel Kurowski, kierownik budowy z ramienia firmy Skanska S.A. Dostarczone szyny zostaną wbudowane w torowisko na palcu Chrapka. Na razie do Torunia dotarły tzw. elementy proste torowiska. W kolejnym transporcie przyjadą szyny łukowe. Oba rodzaje szyn sprowadzane są z Austrii.

Kolejna dostawa obejmie podkłady tramwajowe. Wszystkie elementy są skałdowane na ul. Warneńczyka.

20171212 09483820171212 095058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***
Plac bpa Chrapka zlokalizowany jest w ciągu DK 15, DK 80 i przebiegającej w bardzo bliskiej odległości DK 91, której przebieg jest alternatywą dla autostrady A1.

To jedno z najważniejszych, ale i najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na mapie komunikacyjnej Torunia. Zastosowane tu rozwiązania są słabo czytelne dla kierowców i sprawiają im wiele trudności. W ciągu roku dochodzi tu średnio do 42 kolizji i dwóch wypadków. Na niski poziom bezpieczeństwa ma wpływ także duża liczba przejść dla pieszych oraz duża prędkość, jaką kierowcy rozwijają w obrębie skrzyżowania. Sytuacja na skrzyżowaniu ma wpływ na rozkład ruchu drogowego odbywającego się na wszystkich kierunkach oraz na płynność i przepustowość ruchu w okolicach centrum miasta. Po przebudowie plac Chrapka będzie stanowić przejrzyste bezkolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych.

Realizacja projektu przyniesie polepszenie dostępu do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, międzyregionalnych układów komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. Realizacja projektu zapewni szybszy i bezpieczny dostęp do sieci dróg krajowych oraz niższego rzędu, a infrastruktura drogowa przystosowana będzie do przewidywanego natężenia ruchu drogowego. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi istotna poprawa przejezdności przez nasze miasto.
Inwestycja zakończy się 26 marca 2019 roku i kosztuje ponad 20 mln zł. Jest realizowana z unijnym dofinansowaniem.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.