20200124 110920Trwa przebudowa ulicy Gdańskiej w Toruniu. Prace są realizowane na odcinku od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka i do ul. Słupskiej. Zakres prac jest bardzo szeroki. Na przebudowywanym odcinku zostanie wykonana nowa asfaltowa jezdnia, powstanie chodnik i miejsca do parkowania.

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do posesji, zostanie urządzona zieleń i zostanie zamontowane oświetlenie. Obecnie wykonywane są prace wodno-kanalizacyjne. W obrębie Szosy Lubickiej ustawiane są krawężniki. Z kolei w ciągu ulicy Gdańskiej wykonawca realizuje roboty rozbiórkowe i ziemne. Ustawiane są również krawężniki. W pierwszej kolejności planuje się wybudowanie chodnika od strony południowej.

Równolegle od strony stacji benzynowej planuje się wykonanie chodników, jezdni i miejsc parkingowych.

20200124 11093320200124 11121820200124 111236
Przebudowa ulicy Gdańskiej jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023. Zakończenie prac, zgodnie z umową, przypada na koniec lipca tego roku. Inwestycja kosztuje 2,7 mln zł, z czego 386 tys. kosztują prace wykonywane przez Toruńskie Wodociągi.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.