DJI 0050Wybrano już wykonawcę rozbudowy mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Jeżeli w postępowaniu przetargowym nie będzie odwołań, to miasto będzie mogło podpisać umowę z konsorcjum firm INTOP i EURO-DARMAL.

 

Rozbudową mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu były zainteresowane trzy konsorcja. Zaoferowane w przetargu ceny wahały się od prawie 123 mln złotych do ponad 145 mln złotych.

Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego to jedno z ważniejszych zadań drogowych, które będzie realizowane na mapie komunikacyjnej Torunia. Pod koniec stycznia tego roku dla realizacji tego przedsięwzięcia udało się pozyskać najważniejszą z decyzji administracyjnych - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Wyłoniony wykonawca będzie miał do zrealizowania szeroki zakres prac:
• poszerzenie tzw. półek, na których znajdują się ciągi piesze i rowerowe- do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu;
• lokalne naprawy istniejącej płyty pomostu;
• wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej pomostu takie jak: podłużnice, stężenia wiatrowe, blachy węzłowe;
• wykonanie nowego wyposażenia na obiekcie takiego jak: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, bariery drogowe;
• przebudowa przyczółków mostu: wykonanie nowych skrzydełek; rozbiórka i odtworzenie ścianek żwirowych; wykonanie strefy za przyczółkami; wykonanie płyt przejściowych;
• przebudowa sieci zlokalizowanych na obiekcie;
• przebudowa i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją;
• zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej;
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu pod obiektem
• budowa punktów widokowych
• zejścia na Kępę Bazarową
• powstanie nowe zejście na Bulwar Filadelfijski wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Rozpoczęcie rozbudowy mostu Piłsudskiego planowane jest w II kwartale 2020 roku. W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę ministra energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko.

Przeprawa tymczasowa będzie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego od strony północnej Wisły oraz na przedłużeniu ulicy Zagrodowej i ul. Przy Grobli po drugiej stronie. Dojazd do ul. Przybyszewskiego będzie zorganizowany od strony placu Skalskiego, a do ul. Zagrodowej ul. Nieszawską. Będzie ona dostępna dla aut do 3,5 tony oraz służb ratowniczych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi i rowerzyści. Obecnie trwa budowa dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej.

W II etapie remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego planowany jest remont chodników i tego, co jest do zrobienia poniżej mostu.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.