roboty drogoweW najbliższą niedzielę (8.12) drogowcy będą asfaltowali południową jezdnię ulicy Żółkiewskiego. Od godziny 7.00 do 16.00 ruch na ulicy Żółkiewskiego w kierunku Rubinkowa nie będzie możliwy. Dojazd do osiedla zostanie poprowadzony ulicami: Skłodowska-Curie i Wschodnią.

 

Obecnie ruch na ul. Żółkiewskiego, w obu kierunkach, odbywa się jezdnią północna. Na jezdni południowej przebudowana została cała infrastruktura podziemna, ułożona została podbudowa i wszystkie warstwy nawierzchni, bez ostatniej tj. ścieralnej. Będzie ona układana w najbliższą niedzielę. Po zakończeniu prac, ruch w kierunku Rubinkowa zostanie skierowany na jeden pas jezdni południowej. W kolejnych dniach wykonawca zajmie się wykonywaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym. m.in. barier. Równolegle trwa nasadzanie zieleni w wyspach dzielących jezdnie.

Ulicą Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91. W układzie komunikacyjnym miasta to jedna z ważniejszych arterii, łącząca Centrum z Rubinkowem i gminami ościennymi. Stanowi dojazd do mostu gen. E. Zawackiej. Przy ulicy zlokalizowana jest galeria handlowa, punkty usługowe i firmy. W ostatnim czasie TZMO SA wybudowały przy ulicy nowy biurowiec oraz centrum techniki i innowacji wraz z nowymi zjazdami. Aspekty te oraz stan techniczny ulicy miały wpływ na podjęcie decyzji o jej remoncie. Pierwotnie zakładano wymianę nawierzchni w części nieobjętej zakresem przebudowy realizowanej przez TZMO. W trakcie opracowywania dokumentacji, w wyniku przeprowadzenia prac odkrywkowych, okazało się, że prace należy poszerzyć o wymianę podbudowy i remont całej ulicy.

Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni i podbudowy na całej długości ulicy, tj. od placu Skarbka do estakady im. inż. Marka Sudaka (estakada Żółkiewskiego). Remont obejmuje również wymianę oświetlenia, remont ścieżki rowerowej, modernizację sygnalizacji świetlnej, nowe oznakowanie i zieleń.

Jako że ul. Żółkiewskiego biegnie droga krajowa nr 91, miasto zdecydowało się wystąpić o subwencję do ministerstwa infrastruktury na remonty dróg krajowych w granicach administracyjnych miast. W Toruniu dzięki tym środkom została wyremontowana w ostatnim czasie Ligi Polskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do Konstytucji 3 Maja.

Koszty remontu są finansowane przez miasto, TZMO i ze środków budżetu państwa (subwencja).

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.