euroKomisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 

Komisarz Corina Creţu wręczyła decyzje dla inwestycji:
- budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki,
- budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16,
- budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica – Lubawka,
- budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec,
- budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351,
- zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,
– unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.,
- modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku,
- pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III.

Łącznie zostaną one dofinansowane kwotą niemal 842,6 mln euro.
Projekty taborowe przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększą sprawność taboru – wagony i lokomotywy będą mniej awaryjne. Pojazdy zostaną dostosowanie do wymogów Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), w tym m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych. Tabor zostanie przystosowany do zmian klimatycznych: będzie emitował do atmosfery mniejszą ilość zanieczyszczeń, spadną też koszty eksploatacji pojazdów.

Inwestycje drogowe wpłyną na komfort podróżowania po kraju. Zwiększy się bezpieczeństwo, zmniejszy natomiast czas przejazdu. Dla mieszkańców terenów objętych projektami POIiŚ pojawi się także niezwykle istotna zmiana – ruch tranzytowy będzie mógł omijać centra miast i małych miejscowości.
Dzisiejsze decyzje Komisji Europejskiej to także dobra wiadomość dla polskiej żeglugi. Realizowane inwestycje poprawią warunki nawigacyjne, a także stan portowych budowli hydrotechnicznych. Trójmiejskie porty będą mogły przyjmować statki o większym zanurzeniu. Porty w Gdańsku i Gdyni staną się tym samym bardziej nowoczesne, konkurencyjne i otwarte na świat.

Komisja Europejska wydała już 90 pozytywnych decyzji dla projektów POIiŚ 2014–2020.

Żródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.