contentmap_plugin

lopataBudowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz-Poznań to nie tylko wznoszenie nowych konstrukcji inżynierskich. Z transportowego korytarza usunięty został też ważący około 180 ton zabytkowy bunkier w Wąsoszu pod Żninem.

 

Bunkier był zlokalizowany w pobliżu miejscowości Dąbrówka Słupska. Powstał przed wybuchem wojny w 1939 roku. Był częścią linii obronnej w północnej Wielkopolsce. Schron bojowy został przesunięty na torze nasuwczym o około 34 metry w kierunku wschodnim. Konstrukcję wykonano z ław żelbetowych. Bunkier następnie ułożono na ruszcie stalowym. Jego przemieszczenie umożliwiły dwa siłowniki izastosowanie przekładek ślizgowych. Cała operacja zajęła tydzień czasu. Bunkier ważący około 180 ton w docelowe miejsce trafił 7 lutego. Zgodnie z projektem, przy schronie powstanie miejsce parkingowe, dzięki czemu możliwe będzie zatrzymanie się i zwiedzenie przesuniętego obiektu.

Aglomerację trójmiejską, bydgoską i poznańską za dwa lata łączyć ma nowa dwujezdniowa droga ekspresowa S5. Zadanie polegające na budowie dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało podzielone na 7 odcinków. Jednym z pierwszych, na którym rozpoczęły się prace budowlane, jest 19-kilometrowy fragment trasy pomiędzy Szubinem i Żninem. Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum, któremu lideruje firma Trakcja PRKiI SA. Za budowę obiektów inżynierskich, jako podwykonawca kwalifikowany, odpowiada firma „Gotowski”.

Najważniejszym elementem nowej trasy będą 3 nowe węzły drogowe (Szubin Południe, Pałuki i Żnin Północ) oraz rozbudowany węzeł Szubin Północ. Na trasie zaplanowano również szereg wiaduktów w ciągu dróg lokalnych oraz dwa przejścia dla zwierząt. Na wszystkich obiektach trwają prace budowlane. Najbardziej zaawansowana jest budowa konstrukcji w rejonie Szubina.

***
Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską. W maju otwarty został odcinek trasy S5 stanowiący zachodnią obwodnicę Gniezna.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.