csm km 21350 obiekt wd3 16 m. pawlowek 3 65ef2b5c9aDrogowcy kontynuują prace przy brakującym odcinku obwodnicy Bydgoszczy na trasie S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Opławiec. Kompletna trasa szybkiego ruchu pozwoli wyprowadzić z miasta uciążliwy tranzyt.

 

Na placu budowy trasy ekspresowej do 15 marca formalnie obowiązuje tzw. przerwa zimowa. Wykonawca korzystając z dobrej pogody nadal prowadzi roboty budowlane. Szereg prac prowadzonych jest między innymi przy obiektach inżynierskich na węźle Bydgoszcz Zachód w Pawłówku. To kluczowy element trasy, który wraz z odcinkiem w kierunku Tryszczyna i udrożnioną już północną częścią obwodnicy, pozwoliłby jeszcze przed zakończeniem całej inwestycji na ominięcie miasta pojazdom poruszającym się tranzytem. Na tym odcinku są ułożono już większość nawierzchni. Prowadzone są teraz badania sprawdzające jakość prac.

Powstają też nowe 90-metrowe mosty nad Kanałem Bydgoskim oraz 58-metrowywiadukt na węźle Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie. Pod nim znajdzie się skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Rozpoczęły się też prace przy budowie drugiej, wschodniej jezdni pomiędzy Lisim Ogonem i Białymi Błotami. Zaawansowanie prac na koniec ubiegłego roku na brakującym odcinku obwodnicy wynosiło 62,5 procent.

Inwestycja polegająca na budowie 13,5-kilometrowego odcinka trasy szybkiego ruchu będącego jednocześnie obwodnicą miasta kosztuje 328 mln zł. Inwestor, GDDKiA, zakłada zakończenie wszystkich prac w tym roku. Kompletna obwodnica jest niezbędna do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z bydgoskich ulic. Nawet przy założeniu, że tranzyt to tylko kilkanaście procent ruchu wszystkich pojazdów oznaczać będzie to, że m.in. na ul. Wyszyńskiego i Jana Pawła II poruszać będzie się każdego dnia kilka tysięcy pojazdów mniej. Głównym połączeniem miasta z obwodnicą będzie rozbudowana ul. Grunwaldzka.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.