A1 odc H km 449210 Wiadukt Drogowy nr 389 gm StarczaWarunki pogodowe sprzyjają budowniczym czterech odcinków autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Rząsawą. Na 57 kilometrach tej drogi trwa intensywna budowa. Uzyskanie przejezdności dla całego odcinka autostrady A1 planowane jest w połowie 2019 roku.

Na odcinku F węzeł “Rząsawa” (z węzłem) - węzeł “Blachownia” (z węzłem), o długości ponad 20 km, przekazanie placu budowy nastąpiło 26 października 2015 r. Obecnie wykonywane są prace ziemne, budowa dróg objazdowych oraz obiektów inżynierskich.

Dla odcinka G - węzeł Blachownia (bez węzła) - węzeł Zawodzie (z węzłem), o długości blisko 5  km, przekazanie placu budowy nastąpiło 21 września 2015 r. Tu również wykonywane są prace ziemne, przebudowywana jest infrastruktura towarzysząca, a także trwają prace nad elementami estakady.

Na odcinku H od węzła Woźniki do węzła Zawodzie, o długości ponad 16 km, przekazanie placu budowy nastąpiło 15 marca 2016 r. Tu wykonywane są prace gruntowe oraz budowa konstrukcji obiektów inżynierskich.

A1-odc-H-km-456500-Przejazd-Gospodarczy-396-w-m-Ligota-WoznickaA1-odc-H-km-458000-w-WoznikiA1-odcH-km-458500-w-Wozniki
Dla odcinka I od węzła Pyrzowice do węzła Woźniki, o długości ponad 15 km, przekazanie placu budowy nastąpiło 15 września 2015 r. Prace na tym  odcinku są najbardziej zaawansowane. Trwają m.in. prace ziemne na drogach dojazdowych, oraz prace nad konstrukcjami obiektów inżynierskich.

A1-odcI-km-471241-Ozarowice-MA-407A1-odcI-km-474000-Ozarowice-PDZS-12A1-odcI-km-474350-Pyrzowice-polaczenie-z-istniejacym-odcinkiem
Źródło: MIB, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.