contentmap_plugin

edroga151Prawie od dwóch miesięcy trwa budowa II etapu trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Obejmuje on odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej, gdzie powstanie dwupoziomowy węzeł. Ponadto ulica Bukowa zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Firma budowlana, PBD "DROGPOL-ZW" Sp. z o.o., wyznaczyła już przebieg trasy, punkty wysokościowe oraz uporządkowała i wyrównała teren. Przystąpiono już też do robót ziemnych, a także związanych z przebudową wodociągów, ciepłociągu, sieci kanalizacyjnej i z budową wiaduktu drogowego. Realizacja wartego 50 mln zł zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na wpływy eksploatacji górniczej w tym rejonie, droga zostanie nie tylko odpowiednio zabezpieczona, ale również wyposażona w system monitoringu. – System będzie się składał ze specjalnych czujników. Przekazywane przez nie dane o przemieszczeniach i naprężeniach pozwolą szybko reagować na niebezpieczeństwo uszkodzeń drogi – mówi Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Dzięki realizacji II etapu trasy N-S oraz połączeniu jej z dotychczasowym odcinkiem, który kończy się przy ul. 1 Maja, droga wydłuży się o ponad kilometr. Wykonane zostaną dwie jezdnie o szerokości 7 metrów każda, umożliwiające poprowadzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Podczas budowy tego odcinka powstanie prawie 3,2 km dróg – oprócz samej trasy także ul. Nowobukowa oraz węzeł dwupoziomowy wraz z łącznicami.

Ponadto przebudowana zostanie magistrala wodociągowa, a także sieć ciepłownicza oraz kanalizacja ogólnospławna i deszczowa. Wykonane zostanie także oświetlenie oraz zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, elementy oznakowania poziomego i pionowego. Ważnym elementem inwestycji będą również ścieżki rowerowe. Powstaną one zarówno wzdłuż samej trasy N-S, jak i przedłużenia ul. Bukowej. W ten sposób przybędzie w mieście około 3 km tras dla rowerzystów.

***

Budowa trasy N-S to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe Rudy Śląskiej. - Choć budowę II etapu zaczęliśmy realizować z własnych środków, to dzięki temu, że zadanie to wpisane jest na listę kluczowych projektów, które mają być finansowane ze środków unijnych, pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Docelowo trasa N-S ma połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Jesienią tego roku powinna zostać odebrana dokumentacja i wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku czwartego odcinka, od ulicy Kokota do autostrady A4, dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja przyszłego roku.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.