contentmap_plugin

lopataRuszyły prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę w ciągu obwodnicy Leśnicy - najważniejszej inwestycji na zachodzie Wrocławia. Po jej wybudowaniu ta część miasta zostanie zdecydowanie odciążona.

Ruszyły prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę w ciągu drogi krajowej nr 94. Powstaje on nad istniejącym mostem Ratyńskim. Będzie miał 7 przęseł, 327 metrów długości i ponad 16 metrów szerokości.

Obiekt wyposażony zostanie w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 metrów będzie miał dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

Dzięki zastosowaniu technologii nasuwnia podłużnego przy budowie mostu, nie będzie konieczności wyłączania mostu Ratyńskiego z ruchu, nad którym powstaje obiekt.

Na tym odcinku (od ul. Piołunowej do ul. Ratyńskiej), poza budowanym mostem, prowadzone są równolegle prace ziemne (stabilizacja podłoża, nasyp), a także przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej. Odcinek od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej jest na etapie oczekiwania na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a odcinek od ul. Piołunowej do ul. Osinieckiej – na etapie prac projektowych.

W ramach obwodnicy Leśnicy, wzdłuż ul. Beskidzkiej, powstaje wiadukt. Będzie miał 7 metrów rozpiętości i 50 metrów długości. Obecnie wykonywane jest zbrojenie i szalowanie jego dwóch segmentów. Na obiekcie zostaną zamontowane m.in. ekrany akustyczne, balustrady, oświetlenie. Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Beskidzkiej.

Inwestycja usprawni zdecydowanie ruch w tej części miasta, odciąży Leśnicę i skróci czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. W ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.