20180724PIDK94przejscieprzezOlkusz3bGDDKiA w Krakowie ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. DK 94 w Olkuszu jest drogą dwujezdniową o dużym natężeniu ruchu. Dzięki inwestycji, na odcinku 4,4 km zostanie podniesiona nośność jezdni oraz poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu. Przebudowanych zostanie m.in. 6 skrzyżowań, 5 przepustów, wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe.

 

Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów nawierzchni do nośności 115 kN/oś, poprawa bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu, a także poprawa stanu odwodnienia drogi. Rozbudowa drogi przyczyni się także do poprawy warunków ekologicznych – zmniejszy się negatywne akustyczne oddziaływanie ruchu kołowego.

Prace zostaną zrealizowane w latach 2020-2021.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 28 sierpnia br. Trzeba wykonać zarówno projekt, jak i prace budowlane.

Etap projektowania:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

Etap realizacji robót:
- wykonanie robót budowlanych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
- decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wszystkie prace wykonać trzeba w terminie 31-35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Komentarze  
kolo
0 #1 kolo 2019-03-27 18:12
Przetarg nie doszedł do skutku, oferty były 0 50% wyższe od wyłożonej kasy przez inwestora.. Do 25 kwietnia 2019 roku można składać oferty w nowym przetargu..
Trzymajcie rękę na pulsie.
Pozdro
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.