contentmap_plugin

edroga151Trwają prace remontowe mające na celu przywrócenie pełnego ruchu granicznego w Sławatyczach, który całkowicie został wstrzymany na początku lipca br. Powodem tej decyzji był bardzo zły stan mostu na drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo.

Przejście będzie nieczynne do czasu zakończenia remontu. Podróżnym, którzy planują podróż na Białoruś, zaleca się korzystanie z pozostałych przejść ulokowanych na tym odcinku granicy. Najbliższym jest przejście Terespol - Brześć, w którym dozwolony jest międzynarodowy ruch osobowy i towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i autobusów.

Strona białoruska dokonuje zgodnie z planem gruntownego remontu. Jest ona odpowiedzialna za utrzymywanie w odpowiednim stanie mostu w Sławatyczach, co jest ustalone na podstawie odpowiednich porozumień między państwami. Każdego dnia z przejścia w Sławatyczach korzystało około 600 pojazdów.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.