contentmap_plugin

astaldi S5 3Prace przy budowie dolnośląskiego fragmentu drogi ekspresowej S5 nabierają tempa. Na jej trzecim odcinku, od węzła Trzebnica do węzła Wrocław Północ, który realizuje Astaldi, roboty prowadzone są na 14 spośród 18 zaprojektowanych mostów i wiaduktów. Trwają również intensywne przygotowania do rozpoczęcia nasuwania mostu, który stanie nad rzeką Widawą.

Usunęnięto już wszystkie kolizje elektroenergetyczne i prawie wszystkie kolizje gazowe, teletechniczne i wodociągowe. Trwają prace przy wykopach i wzmacnianiu podłoża. Kierowcy jadący drogą krajową numer 5 mogą zauważyć rosnące podpory wiaduktów oraz na wyraźny zarys wytyczonej i stopniowo wyrównywanej trasy.

Roboty mostowe wykonuje się obecnie na 14 spośród 18 mostów i wiaduktów, a także przy 19 z 25 przepustów (które są między innymi przejściami dla małych zwierząt). W październiku prowadzone będą prace fundamentowe przy przyczółkach węzła Kryniczno. Natomiast gotowe fundamenty są już m.in. na obiektach w okolicach Będkowa i Ligoty Pięknej - tam robotnicy zbroją już podpory przęseł.

Postęp widać także przy planowanym moście nad rzeką Widawą. Będzie to żelbetowy most o długości 750 metrów, budowany z wykorzystaniem technologii nasuwania podłużnego. Segmenty mostu powstawać będą na specjalnie przygotowanych stanowiskach, czyli wytwórniach, a następnie nasuwane będą systematycznie na gotowe podpory. Powstała już konstrukcja pod stanowisko nasuwania od strony Wrocławia, kończą się roboty palowe pod stanowisko od strony Poznania. Rozpoczęcie nasuwania od strony Wrocławia zaplanowane jest na początek listopada. Natomiast prace na placu budowy drugiego mostu żelbetowego (nad rzeką Ławą) znajdują się obecnie na etapie wykonywania pali fundamentowych. Zintensyfikowanie robót nastąpi po wybudowaniu większego mostu na Widawie.

astaldi S5 2astaldi S51
Astaldi buduje 19-kilometrowy odcinek drogi S5, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu tranzytowego. Poprawi on zdecydowanie również ruch lokalny i zlikwiduje bardzo częste korki od ulicy Żmigrodzkiej do świateł w miejscowości Kryniczno. Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku pod koniec 2017 r.

Źródło: Astaldi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.