tk 2W dniach 9-11 maja w Targach Kielce równolegle odbywa się aż pięć wystaw związanych z infrastrukturą drogową. Są to: XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, XVIII Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych, XIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk, IX Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA oraz IV Salon Europarking. Na powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych swoją ofertę prezentuje 418 firm z 20 krajów świata.

Jednak salony wystawowe i możliwość zapoznania się z ofertą setek firm to nie wszystko, na co można liczyć w tym tygodniu w Targach Kielce. Jak co roku wystawie towarzyszą liczne konferencje i seminaria, m.in. konferencja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów "Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych", Semianarium "Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów" czy Seminarium "Drogi betonowe - mądre budowanie na lata".

W Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się też debata „W dialogu buduje się najlepiej”, której organizatorami były Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców  Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa,  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

W czterech częściach zaprezentowano zmiany, które zapoczątkowała ubiegłoroczna Biała Księga. W dyskusji wzięli udział wiceminister Jerzy Szmit, Iwona Stępień - Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Rafał Sebastian Bałdys, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jerzego Szmita, który przedstawił dotychczasowe wyniki realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

- Od początku naszych rządów dialog z branżą budowlaną stał się podstawą naszego działania. To nowe podejście już przyniosło korzyści w postaci obniżenia kosztów budowy dróg i pierwszych przetargów w bardziej przyjaznej wykonawcom formule – powiedział wiceminister Jerzy Szmit, otwierając targi.

Wiceminister podkreślił też, że rządowi szczególnie zależy na wzmocnieniu polskiego sektora budowlanego. Zapowiedział także przetargi na kolejne odcinki dróg krajowych, m. in. autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S1, S3, S7, S14 i S19. Poinformował także, że w najbliższym czasie branży budowlanej zostanie zaprezentowana nowa wersja Programu Budowy Dróg Krajowych.

Z kolei Iwona Stępień-Pilipczuk omówiła zmiany jakie wprowadzone zostały w warunkach umów, programie funkcjonalno-użytkowym, kryteriach oceny ofert.

Omówiono również dotychczasowy efekt prac Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Barbara Dzieciuchowicz wymieniła między innymi alokację ryzyk w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, czy katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert w przetargach na roboty budowlane, projektowanie, zarządzanie kontraktem i nadzór.

Ostatnie wystąpienie na tej konferencji dotyczyło bezpośrednio Narodowego Forum Kontraktowego jako drogi do zrównoważonych standardów zamówień. Rafał Sebastian Bałdys mówił o efektach przyjęcia NFK, gdzie wymienił między innymi ograniczenie swobody narzucania nierealnych wymagań; znacząco mniej odwołań do KIO; mniej sporów w trakcie realizacji; ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy zamawiającego i wykonawców; obniżenie kosztów transakcyjnych procesów budowlanych

-  Istota dialogu to jest ta wartość dodana, którą chcemy wnieść do budownictwa drogowego, a jak pokazane było dzisiaj również szerzej, bo świat na budownictwie drogowym się nie kończy - podsumował konferencję Jerzy Szmit. - Te rozwiązania, które wypracowujemy mogą być wykorzystane na innych polach i w innych obszarach budownictwa i gospodarki. Mam nadzieję, ze ten sposób rozmowy będziemy kontynuowali. Efekty, plany i projekty, konkretne zadania i pomysły są przygotowane i to jest efekt ogromnej pracy osób, które są zaangażowane w te działania.

Źródło: TK, MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.