ASFALTOd 19 października można korzystać z trzeciego odcinka obwodnicy Płocka. Dwa kilometry trasy łączą ul. Bielską z ul. Długą. Kolejny kilometr jest połączeniem obwodnicy z ul. Przemysłową.

 

Cała obwodnica – od ronda Wojska Polskiego do ul. Długiej – liczy sobie ponad osiem km. Przy jej realizacji powstały łącznie cztery nowe ronda, trzy wiadukty (w tym jeden kolejowy) oraz trzy mosty nad Brzeźnicą oraz jej dopływem.
Trzeci odcinek obwodnicy kosztował 46 mln zł, dofinansowanie z UE sięgnęło 36 mln zł. Koszt zbudowania całej obwodnicy to łącznie 115,5 mln zł, unijne dofinansowanie – 96 mln.

Zwieńczeniem trasy Podolszyce-Orlen jest rondo turbinowe na skrzyżowaniu ul. Długiej i Łukasiewicza.

Źródło: MZD w Płocku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.