S6 1Kolejny odcinek S6, tym razem między Bożympolem Wielkim i Luzinem, został skierowany do przetargu.

GDDKiA ogłosiła przetarg na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Luzinem: pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie - w. Luzino”.

Odcinek będzie realizowany według formuły „projektuj i buduj”. Ma długość 10,4 km i przewiduje budowę trzech węzłów: Bożepole Wielkie (na styku z istniejącą drogą krajową nr 6), Strzebielino oraz Luzino. Trasa będzie dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pasy awaryjnego postoju.

Dzięki realizacji tego odcinka, a także wcześniej ogłoszonym II etapem przetargu na odcinki Luzino – Szemud i Szemud – Gdynia Wielki Kack, tzw. Trasa Kaszubska będzie liczyła 41 km. Droga ekspresowa S6 pozwoli na odciążenie z ruchu tranzytowego, w tym ciężkiego, obecnej drogi krajowej nr 6 na odcinku Gdynia – Wejherowo i pozwoli na lepsze skomunikowanie zachodniej części województwa.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.