tk 2W dniach 13-15 maja odbyły się w Kielcach XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA wraz w wystawami MASZBUD, ROTRA, TRAFFIC-EXPO-TIL i debiutującym EUROPARKINGIEM. „Kieleckie święto budownictwa” to w tym roku ponad 400 wiodących firm z 22 krajów całego świata, które zaprezentowały swoją ofertę na powierzchni niemal 20.000 metrów kwadratowych. Ich ekspozycję obejrzało ponad 15 tysięcy zwiedzających. 

Podczas targów zaprezentowano najpotężniejsze maszyny w pokazach dynamicznych, rozstrzygnięto emocjonujące konkursy i co najważniejsze – rozmawiano o tematach najważniejszych dla branży. Wszystko to opatrzone było prawdziwie biznesową atmosferą.

AUTOSTRADA–POLSKA tradycyjnie była miejscem wielu ważnych rozmów i spotkań. Wśród nich znalazł się Kongres Innowacji Infrastrukturalnych organizowany w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes. Podczas Kongresu zaprezentowano najbardziej nowoczesne produkty i technologie stosowane w branżach drogowej, mostowej i dziedzinach pokrewnych.

tk-1tk-3tk-4tk-5

 

 

 

 

Ponadto, Polski Kongres Drogowy obchodził tam podwójny jubileusz: 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia działalności stowarzyszenia, a Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizowały konferencję „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”.

Ponad 200 osób uczesniczyło też w konferencji "Drogi betonowe - dokonania i wyzwania", podczas której uczestnicy mieli możliwość poznać argumenty za wyborem nawierzchni betonowych, podzielić się własnymi doświadczeniami z wykonawstwa oraz poznać kierunki rozwoju betonowych nawierzchni drogowych.

tk-6tk-7tk-10tk-12

 

 

 

 

W programie targów znalazła się również konferencja „Elementy polityki transportowej w Polsce i Unii Europejskiej”, której towarzyszył widowiskowy „Fuel Duel – Wielki pojedynek na zużycie paliwa”, czyli rywalizacja oszczędnej jazdy pomiędzy maszyną i człowiekiem. Jak co roku wystawie towarzyszył Salon Kruszyw organizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w ramach którego odbyła się interesująca debata „Pełne wykorzystanie surowców”. Podczas targów nie zabrakło rozmów dotyczących umów o roboty budowlane czy bezpieczeństwa technicznego maszyn i żurawi. Udział w tegorocznych targach wzięło też Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia ustawy zostały oficjalnie zaprezentowane i komentowane w czasie spotkania „Mediacje gospodarcze – nowa jakość w biznesie”.

tk-8tk-9tk-11tk-13

 

 

 

 

 

 

 

Jedna plastikowa piłeczka, trzy kolorowe balony i kilka zużytych opon – tyle wystarczyło by zmagający się na co dzień z tonami przeładunku operator koparki zmienił się w delikatnego i niezwykle precyzyjnego mężczyznę. To wszystko za sprawą konkursu BIG BAU MASTER. Organizatorzy przygotowali wiele spektakularnych, wymagających wysokiej zręczności i dużego doświadczenia konkurencji. Wśród nich był m.in. test sprawnościowy na nakładanie opon samochodowych na pal. W zmaganiach udział wzięło kilkudziesięciu operatorów z całej Polski. Konkurs, który już po raz drugi odbył się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA oraz Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego MASZBUD, organizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Operatorów Maszyn Roboczych „OPERATOR”.

tk-14tk-15tk-16tk-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegorocznym targom budownictwa drogowego po raz pierwszy towarzyszył Międzynarodowy Salon Techniki Parkingowej EUROPARKING. Podczas wystawy zaprezentowane zostały między innymi rozwiązania z zakresu systemów kierowania ruchem, monitoringu czy telewizji przemysłowej. W czasie targów można było poznać tajniki konstrukcji parkingów oraz kształtowania ich nawierzchni. W programie wydarzenia poświęconemu systemom parkingowym znalazła się między innymi konferencja „Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych” organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział Kraków, Politechnika Krakowska. Podczas konferencji rozmawiano między innymi o nowych formach mobilności takich jak carsharing.

tk-17tk-18tk-20

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.